Kilden Bibelmisjon

ble stiftet den 27. juli 2015 av åtte stiftere. Det begynte med regelmessige bønnemøter på Vea. Her ble det etterlyst mer forkynnelse om Jesu gjenkomst og Israels samling.Et viktig behov i tiden som ble årsaken til at Kilden Bibelmisjon ble stiftet.

Jesu Gjenkomst v/ forkynner Steinar Handeland. 

Steinar ble kalt som taler de to første ukene i september 2015.Kilden Bibelmisjon fikk leie Blå Kors Loftet på Åkra og vi samlet mye folk om Guds Ord. Blå Kors musikken var til stor hjelp den første tiden.

De to siste ukene av september 2015 fikk vi i stand en to ukers vekkelse kampanje medsangevangelistene Arne Gundersen, Leif Solheim og Leif Sverre Lien. Møteserien satte sine varige spor. Nå har Arne og Leif fått hjemlov.

Og i to år fikk vi benytte Blå Kors Loftet til flere møteaksjoner.

En merkedag for Kilden Bibelmisjon Karmøy

Lørdag 19.august 2017 ble viktig for den videre tjenesten. Spania misjonærene Borghild og Eddie Bakke skulle ha en møtehelg hos oss i Kilden Bibelmisjon.Møtene på Blå Kors Loftet Åkrehamn måtte avlyses på grunn av annen program på stedet. HVA GJØR VI NÅ?

Kopervik Bedehus ble en god løsning hvor vi har vært i seks år.Her har virksomheten fått vokst og utviklet seg. Mennesker er blitt frelst. Det som er spesielt, er at vi får møtebesøkende fra andre steder i omliggende kommuner, noe som gjør at vi også har lagt flere møter til Aksdal Kirke. Kilden Bibelmisjon Karmøy står for den sentrale forkynnelsen om Jesu forsoningsverk på korset. «Vil du bli fri fra din byrde av synd, i blodet er kraft.» Livet har to utganger, enten går vi til Himmelen eller så går en fortapt. Bare Jesus er Veien, Sannheten og Livet. Han alene kan frelse å gi nytt liv. Vekkelse forkynnelsen må få lyde klart i både tale og sang.

En ny tid for Kilden Bibelmisjon Karmøy!

Den 15. august -23 ble Saron Åkrehamn tatt i bruk for virksomheten. En halvårlig leiekontrakt ble skrevet
under med de nye eierne. Vi har hatt noen gode måneder på huset. Nå viser det seg at en del utfordringer kommer, både med parkering og økonomi, slik at vi går ut av leieavtalen den 15/2-24.


Da flytter vi til Kopervik Bedehus hvor vi har sikret oss en treårig god leieavtale. Fint å merke velkomsten fra
folk i Kopervik.


Men også i Åkrehamn vil vi fortsatt kunne holde vekkelses møter. Kilden er velkommen på Blå Kors
Loftet.

Fra eget forlag trykker vi bøker, traktater og løpesedler.

Disse deles ut til folk på møter og torg. Også annonsene våre skal bære preg av en klar evangelisk tekst som: JESUS er Løsningen!

Jesus kommer igjen for å hente sine!

Budskapet at Jesus Kristus vil hente menigheten hjem til sin herlighet er dags aktuell forkynnelse. Lovgivningen i landet vårt går imot Guds Ord og barna får ikke lenger høre fortellingene om Jesus.Rus og kriminalitet øker og rammer de unge.Vi opplever en tid med krig, nød og pandemier. Og det tales fra politisk hold om matmangel og dyrere varer. Bibelen forteller at økende synd og ødeleggelser vil ramme jorden vår.

Gjennom alt har troens folk et levende håp.

Derfor forkynner vi det glade budskapet. «Se Han kommer Han som alle tiders floker løse kan- Og, jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.» Med frimodighet kan vi også synge: Før jorden får kjenne Guds vrede er bruden i sikker ly. Det store tegnet er Israel og jødenes tilbakekomst til Løfteslandet. Noe å se fram imot, tenk- en evighet i glede sammen med vår Frelser og venn!

 

 

Kilden Bibelmisjon Karmøy

Tlf/SMS: 901 68 012

VIPPS: 54 35 83

post@kildenkarmoy.no
Dette nettstedet bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og for trafikkmåling på nettstedet. Ved å bruke våre tjenester godtar du Cookie Policy og Personvernpolicy