Kilden Bibelmisjon Karmøy ble stiftet 27.juli 2020.

Vi var i en bønnegruppe på Vea hvor det meldte seg et savn etter  mer aktiv forkynnelse om Israel og endetiden, slik det var i vekkelses tidene.

Bønnemøtene ble snart opptakten til stiftelse av Kilden Bibelmisjon Karmøy, med ønske om en større forståelse av endetids budskapet.

Kilden Bibelmisjon ble registrert som en frittstående forsamling.
*Frelsen i Jesus Kristus skal forkynnes i klar tale om Jesu seierrike forsoningsdød og oppstandelse.
*Omvendelse og gjenfødelse til et levende håp i Jesus Kristus.
*Den Hellige Ånd overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Den virker tro for syndenes forlatelse og gir frelsesvisshet.
*Bibelen Guds Ord er rettesnor for virksomheten. Og forsamlingen bekjenner at Hele Skriften er innåndet av Gud. (2.Tim.3.16)

De to første årene var virksomheten lagt til Blå Kors Loftet på Åkra.
Det ble flere møteaksjoner med god hjelp av Blå Kors/Loftmusikken.

Vi fikk markere 50 års jubileum for den store vekkelsen som Arne og Egil fikk være med om i Skudenes i juli 1967 mens seks dagers krigen herjet i Israel, og Jerusalem ble inntatt av jødene. Et besøk av Arne Gundersen, Leif Solheim og Leif Sverre Lien ble til en minnerik fest samling med stor oppslutning.

Steinar Handeland ble med oss på Loftet de to første ukene i september 2015. Også den gang ble det godt besøkte møter med en rik forkynnelse om Israel og endetiden.

De to siste ukene i september ble til nye vekkelsesmøter med Arne Gundersen og Leif Solheim, og frelsesunderet skjedde. Vi takker Loftet og Blå Kors ledelsen for den åpenhet som er blitt vist oss og at vi fortsatt får bruke lokalitetene ved større satsinger.

Vi kom til Kopervik Bedehus lørdag 19.august 2017.

En planlagt møteaksjon på Loftet måtte endres på grunn av andre møter på stedet.

Hva gjør vi da, skal vi avlyse det hele eller prøve nye møtesteder?

Kopervik Bedehus en «nød løsning» for de planlagte møtene. I ettertid har dette vist seg å være mer en tilfeldigheter. Vi ser er klar Herrens ledelse med en evangelisk virksomhet i Kopervik, som er blitt til frelse for syndere og etterfølgelse av Jesus.

På byens markedsdager har vi stand på fortauet og deler ut traktater og kristen litteratur fra eget forlag.  En flott evangeliserings mulighet.                                          

Vi er takknemlige for de mange gode forkynnerne som besøker forsamlingen og som opplever en fin og varm åpenhet om Guds Ordet.  Vår bønn er, Herre kan du bruke oss i Kilden Bibelmisjon til en gjennomgripende vekkelse!

Leif Stangeland var leder av bedehuset og ble en døråpner for Kilden Bibelmisjon Karmøy. Han viste oss stor tillit og støtte i arbeidet, dette fikk vi takke han for. Leif Stangeland døde 8.jan.2023.

Kilden Bibelmisjon Karmøy ønsker å stå fritt og mottar ikke offentlig økonomisk støtte. Inntektene er kollekter og frivillige gaver.

Profetordet er aktuelt som aldri før og vi ber at Kilden Bibelmisjon får være en klar røst i en tid med avkristning og tolkning av Bibelen. Jesus vil hente sine hjem og Jesus er Løsningen!

Peter skriver i sitt 2.brev kap.1.19: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter,»

Oppdatert 14.05.2023.

                                                                                                                                                                                                       

 

Kilden Bibelmisjon Karmøy

Tlf/SMS: 901 68 012

VIPPS: 54 35 83

post@kildenkarmoy.no
Dette nettstedet bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og for trafikkmåling på nettstedet. Ved å bruke våre tjenester godtar du Cookie Policy og Personvernpolicy